جدیدترین آمار بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش مجله هدیه، مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ضمن آنالیز مهمترین برنامه ها و طرح های آماری در سازمان تامین اجتماعی، آماری از آخرین تعداد بیمه شدگان و کارگاه های فعال تحت پوشش تامین اجتماعی را بیان کرد.

جدیدترین آمار بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر حسام نیکوپور با توجه به فرارسیدن اول آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی اظهار کرد: اول آبان هر سال در تقویم رسمی کشور به عنوان روز آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده است. سازمان تامین اجتماعی نیز جزئی از شبکه آماری کشور است.

وی اضافه نمود: روز آمار را به فعالان حوزه آمار تبریک می گویم و امیدوارم آمار به شفافیت و عملکرد سازمان ها و تقویت حوزه تصمیم گیری یاری کند. با توجه به پوشش نیمی از جمعیت کشور، خودمان را با اطلاعات مختلف موجود در بانک های اطلاعاتی اعم از کارگاهها، دستمزد، حوزه درمان و حوزه اقتصادی در این شبکه تعریف می کنیم تا به نظام تصمیم سازی کشور یاری کنیم.

مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سال جاری شعار آماری سازمان تامین اجتماعی ارتباط آماری، اعتبار سازمانی است گفت: تبادل آمار در یک شبکه منجر به افزایش کیفیت آن می گردد و ضمن شفافیت، به نظام تصمیم سازی کشور برای اتخاذ تصمیمات بهتر یاری می نماید.

نیکوپور ادامه داد: در حال حاضر جزو سازمان های پیشرو در آمار ثبتی هستیم. از سال 81 نظام آماری ثبتی را در حوزه بیمه ای شروع کردیم و اکنون پایگاههای داده ای ما رکورد بالایی دارند تا جایی که جزو بزرگترین پایگاههای داده ای کشور نیز محسوب می شوند. ما اکنون به جای ثبت آماری صرف، بیشتر به دنبال پیدا کردن الگوهای رفتاری ذینفعان، یاری به بهبود فرایندها، کشف تقلب ها، اصلاح بخشنامه ها، شناسایی گلوگاه ها، کنترل هزینه ها و راهکارهای افزایش درآمدها در داخل سازمان هستیم.

وی اضافه نمود: در بیرون از سازمان نیز به دستگاه های مرتبط یاری می کنیم. به عنوان مثال به وزارت صنعت در زمینه تغییرات اشتغال کارگاههای صنعتی، نرخ دستمزدهای دریافتی در کارگاهها، به وزارت رفاه در زمینه تکمیل بانک اطلاعات رفاه ایرانیان جهت شناسایی دهک های درآمدی، خدمات حمایتی که افراد می خواهند دریافت نمایند، پرداخت یارانه ها و ... یاری می کنیم. با وزارت بهداشت تبادل داده داریم و در مجموع کوشش می کنیم یک نظام رفاه اجتماعی جامعی داشته باشیم.

مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی درباره اتصال داده ای با سازمان ثبت احوال گفت: از قبل سال 89 که هدفمندسازی یارانه ها در کشور به اجرا در آمد زیر 20 درصد افراد در بانک های اطلاعاتی ما دارای کدملی بودند، اما از آن پس بسیاری از دستگاه ها اطلاعات افراد تحت پوشش خود را با کدملی ثبت کردند.

نیکوپور اضافه نمود: سازمان ثبت احوال نیز یاری کرد تا این ارتباط برقرار گردد. اکنون تقریبا بیشتر بانک های اطلاعاتی کشور می توانند به وسیله کدملی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. مشکل چندانی در این زمینه وجود ندارد. در این میان مسئله مهم آن است که در جریان توسعه این ارتباطات، منشور محرمانگی و سطح بندی اطلاعات اهمیت پیدا می نماید.

به گفته وی سازمان از سال 92 به این سو، کمیته صیانت از آمار و اطلاعات طراحی نموده است. درباره اطلاعات هویتی که قرار است با دستگاه دیگری تبادل گردد در این کمیته تصمیم گیری می نمایند.

مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی درباره بروزرسانی های آماری در سازمان تامین اجتماعی نیز شرح داد و در این باره اظهار کرد: طبق قانون هرکارفرما تا یک ماه بعد فرصت دارد لیست بیمه شدگانش را ارسال کند. حدود 20 درصد کارگاه ها نیز از معافیت هایی برخوردارند و تا دوماه فرصت دارند. در نتیجه آمار بروز بیمه شدگان مربوط به دوماه قبل تر است. اما اقلام آماری دیگری چون تعداد مستمری بگیران، حوادث، تعهدات کوتاه مدت و جریان اقتصادی به روز است.

نیکوپور درباره بازنگری در مفاهیم و قوانین بیمه ای نیز شرح داد و گفت: هر قلم آماری دارای یک شناسنامه آماری است و تعیین می نماید که منطق شمارش چگونه باشد. اکنون همه اقلام آماری ما دارای شناسنامه هستند و به دنبال آن هستیم که گواهی کیفیت اقلام آماری را از مرکز آمار دریافت کنیم.

نیکوپور درباره طرح های آماری که اکنون در سازمان تامین اجتماعی در دست اجراست نیز گفت: یک تغییر ساختار در سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد که از ابتدای سال 99 به اجرا درآمد. حوزه آمار زیرمجموعه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بود اما به واسطه وظیفه ذاتی نظارتی که دارد سال ها طول کشید تا مرکز فناوری، اطلاعات، آمار و محاسبات شکل بگیرد که فناوری و آمار زیرمجموعه این مرکز هستند.

وی اضافه نمود: ذیل مدیریت آمار، یک گروه هوش مصنوعی داریم که داده کاوی آماری را انجام می دهد. داده کاوی قبلا متولی تعیین نداشت و هر معاونت و گروهی جداگانه این کار را انجام می داد. یکی از طرح هایی که سال جاری دنبال می کنیم طراحی داشبوردهای مدیریتی است که البته وجود دارد اما تجمیع شده نیست و پراکنده است. این امر نیز باعث افزایش کیفیت اقلام آماری می گردد.

مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی درباره تاثیر کرونا بر آمارهای بیمه ای گفت: کرونا تاثیر گذار بوده است. در اسفند 98، حدود 14 میلیون و 147 هزار بیمه شده داشتیم که در تیرماه سال 99 به 13 میلیون و 966 هزار نفر رسیده است. در کل تعداد بیمه شدگان ما 1.3 درصد کاهش یافته است.

نیکوپور ادامه داد: اما مهم این است که این رقم را در اجزای این آمار ببینید. در فرایند کار، در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه، هر ماه تعداد بیمه شدگان ما حدود نیم درصد اضافه نموده شده است که البته آمار بدون احتساب بیمه بیکاری است. سرجمعِ کل بیمه شدگان ما کم نشده است، اما در مقایسه اسفند 98 با تیرماه 99 مقداری کاهش داشته ایم.

وی اضافه نمود: شمار بیمه شدگان اجباری در تیر 99 نسبت به اسفند 98 حدود 1.7 درصد کاهش یافته است و از 9 میلیون و 930 هزار به 9 میلیون و 750 هزار نفر رسیده است اما در بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، تعداد بیمه شدگان ما 5 درصد افزایش یافته است. ترکیب اینها را باید درنظر گرفت.

مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آمار بیمه پردازان گفت: بیمه پرداز کسی است که در آخرین ماه حق بیمه پرداخت نموده است که سه حالت دارد. یا می توانند تنها حق بیمه بدهند و لیست رد ننمایند، یا تنها لیست رد نمایند و حق بیمه را ندهند و یا می توانند هم حق بیمه را بدهند و هم لیست رد نمایند. در دوران کرونا سهم کسانی که لیست تنها می دادند و حق بیمه نمی دادند بیشتر شده و به این معناست که ما ریزش بیمه شده به آن معنا نداریم بلکه کیفیت پرداخت تغییر نموده است.

وی اضافه نمود: در واقع یکسری بیمه پردازان بدهکاری می شوند و مطالبات جزو دیونشان می رود، از آن سو هم در 10 رشته معافیت هایی اعلام شد اما در مجموع کرونا روی حوزه بیمه ای در مورد نوع بیمه و ... تاثیر آنچنانی نداشته است.

نیکوپور با بیان اینکه تعداد کارگاههای تحت پوشش نیز کاهش یافته است و از یک میلیون و 317 هزار کارگاهی که تحت پوشش داشته ایم به یک میلیون و 297 هزار کارگاه در تیرماه رسیده ایم گفت: تعداد کارگاههای تحت پوشش ما 1.6 درصد کاهش یافته است. در حالی که در سالهای گذشته فرایند صعودی داشته ایم ولی اکنون به واسطه کرونا با کاهش روبه رو شده ایم هرچند آنقدر شدید نبوده است.

به گفته مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و 954 هزار مستمری بگیر دارد که از این تعداد دومیلیون و 900 هزار نفر تبعی دارند و مجموع مستمری بگیران اصلی و تبعی به 6میلیون و 890 هزار نفر می رسد. نسبت پشتیبانی بیمه شده به مستمری بگیر نیز کاهشی است که تعادل منابع و مصارف سازمان را با مشکل روبرو می نماید و اکنون این نسبت 4.6 دهم است.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 5 آذر 1399 بروزرسانی: 5 آذر 1399 گردآورنده: hadiee.ir شناسه مطلب: 1327

به "جدیدترین آمار بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین آمار بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید