پینگ پنگ

قهرمان تنیس روی میز جوانان ایران: توانمندی خود را نشان دادم

نفر اول جوانان تیم ملی تنیس روی میز ایران با مثبت ارزیابی کردن مسابقات تور ایرانی تنیس روی میز برای کسب تجربه و رشد بازیکنان نوجوان و جوان گفت: قرار دریافت در چنین شرایطی بسیار خوب است، زیرا باید درهر شرایطی بتوانیم آمادگی خود را در سطح بالا حفظ کنیم.

22 مهر 1398